Cấp chính xác biến dòng điện đo lường

time Sunday, 15/09/2019
user Đăng bởi admin ADS

-Ở nội dung này ta đi chủ yếu 3 thông số của biến dòng đo lường khác biệt so với biến dòng điện cho bảo vệ, các thông số bao gồm:

 • Cấp chính xác của biến dòng đo lường
 • Phạm vi mở rộng của dòng điện sơ cấp
 • Hệ số an toàn - FS của biến dòng đo lường

Cấp chính xác của biến dòng đo lường

-Biến dòng đo lường cho phép sai số nhỏ, với phạm vi hoạt động của tải thứ cấp (0,05÷1,2)x Iđịnh mức.
-Giới hạn sai số với biến dòng đo lường: 0.1, 0.2, 0.5, 1 và 3.
Trong đó:

 • Cấp chính xác 0.1- Biến dòng dùng cho phòng thí nghiệm
 • Cấp chính xács 0.2 – Biến dòng dùng cho phòng thí nghiệm, biến dòng mẫu, công tơ đo đếm điện năng ... 
 • Cấp chính xác 0.5 – Dùng cho công tơ và đồng hồ đo đếm tiêu chuẩn.
 • Cấp chính xác1 – Chuẩn hóa dụng cụ đo trong công nghiệp.
 • Cấp chính xác – Dụng cụ đo không cần độ chính xác cao

 Biến dòng điện dùng cho đo lường

-Theo tiêu chuẩn IEC 60044-1 cho máy biến dòng đo lường ta có:

 • Với cấp chính xác 0,1 – 0,2 – 0,5 và 1, sai số biên độ và góc pha tại tần số định mức không được vượt quá các giá trị đã ghi trong bảng 11 khi dòng tải thứ cấp có dải từ 25% đến 100% dòng tải định mức.

 Bảng giới hạn sai số biến dòng đo lường class 0.1 đến 1

 • Với cấp chính xác 0,2S và 0,5S sai số biện độ và góc pha của biến dòng điện cho những ứng dụng đặc biệt tại tần số định mức không được vượt quá giá trị ghi trong bảng 12 khi dòng tải thứ cấp có dải từ 25% đến 100% dòng tải định mức. Cấp chính xác này chủ yếu sử dụng cho tỷ số 25/5, 50/5, 100/5....Chỉ sử dụng cho dòng thứ cấp định mức 5A.

 Bảng giới hạn sai số biến dòng đo lường class0,2s, 0,5s

 • Với cấp chính xác class3, class5 sai số biên độ và góc pha tại tần số định mức không được vượt quá các giá trị đã ghi trong bảng 13 khi dòng tải thứ cấp có dải từ 50% đến 100% dòng tải định mức.

 Bảng giới hạn sai số biến dòng đo lường class3, class5

Dòng điện sơ cấp mở rộng định mức của biến dòng đo lường

-Đây là những máy biến dòng dùng cho đo lường có độ chính xác và đặc tính nhiệt mở rộng hơn 120% dòng định mức sơ cấp. 150-200% của dòng định mức sơ cấp máy biến dòng thường được xem xét là giới hạn của giải đo. 

Hệ số an toàn - FS của biến dòng đo lường

-Để biểu thị khả năng làm việc của biến dòng đo lường trước dòng ngắn mạch trong hệ thống điện . Tại phía sơ cấp sẽ kèm theo hệ số an toàn, nó được tính toán như sau:
        Fs = Ips/Ipn
   Trong đó:

 • Ips – Dòng an toàn tính toán (dòng sự cố)
 • Ipn – Dòng định mức của biến dòng

-Dòng an toàn tính toán (dòng sự cố) là dòng sơ cấp tại đó biến dòng bắt đầu bão hòa. Tại thời điểm đó, dòng thứ cấp tăng theo tỷ lệ < 0,9 lần dòng sơ cấp (tức nó không còn tăng tuyến tính).
       Kn.Iss <0,9 Ips
-Hình dưới biểu thị tỷ lệ giữa dòng sơ cấp và thứ cấp với Fs ≤ 5

 Biến dòng đo lường FS5

-Quan sát hình ta thấy: Khi dòng sơ cấp - Ips tăng = (1÷5)Ipn thì dòng thứ cấp - Ins cũng tăng theo tỷ lệ 1:1, nhưng khi dòng sơ cấp - Ips tăng > 5Ipn nó gây bào hòa, dẫn đến sai số >10%. Lúc này tỷ lệ tăng của dòng thứ cấp rất chậm  <0.9.(Ips/Kn).
-Ví dụ: dưới là thông số của một biến dòng điện có cuộn 3 dùng cho đo lường với FS ≤5.

Cuộn đo lường của biến dòng điện FS5

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Zalo
add_action('wp_footer', 'devvn_fix_zalome', 999999); function devvn_fix_zalome(){ Hotline: 0905261889