Dự án Thúc đẩy việc sử dụng và vận hành nồi hơi công nghiệp hiệu quả năng lượng tại Việt Nam

time Friday, 16/08/2019
user Đăng bởi LÊ HỒNG THANH

Giới thiệu

Dự án bao gồm qua ba hợp phần nhằm xóa bỏ các rào cản được nhận dạng để thúc đẩy sản xuất/chế tạo nồi hơi hiệu quả năng lượng (HQNL) và sử dụng nồi hơi HQNL tại các doanh nghiệp công nghiệp (DNCN) Việt Nam. Các can thiệp của Dự án sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của cả hai phía người sử dụng và nhà cung cấp trên thị trường nồi hơi HQNL trong nước thông.thông qua các chính sách và quy định về hệ thống tiêu chuẩn hóa nồi hơi, xây dựng năng lực cho các nhà chế tạo nồi hơi trong nước, người vận hành nồi hơi, các chuyên gia tư vấn và công ty cung cấp dịch vụ năng lượng cũng như các nhà phân phối nồi hơi và tiếp cận các hỗ trợ tài chính. Dự án được Bộ Công Thương phối hợp cùng Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) triển khai thực hiện từ tháng 11/2015 đến tháng 10/2019

Mục tiêu:

 • Tiết kiệm tổng mức năng lượng tiêu thụ: 1.955.304 GJ/năm
 • Giảm thiểu tổng mức phát thải khí nhà kính: 183.736 tấn CO2/năm

Các hợp phần:

 • Hoàn thiện khung chính sách và quy định hỗ trợ hệ thống tiêu chuẩn hóa nồi hơi công nghiệp
 • Nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực đối với các cơ quan Nhà nước, người sử dụng, nhà cung cấp/sản xuất nồi hơi và các bên có liên quan khác
 • Hỗ trợ tài chính và triển khai thực hiện sử dụng và sản xuất nồi hơi HQNL

Các đối tác chính:

 • Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
 • Các Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và công ty tư vấn năng lượng;
 • Ngân hàng TM CP Công thương Việt Nam và Qũy Bảo vệ môi trường Việt Nam;
 • Các tổ chức nghiên cứu và trường đại học công nghệ;
 • Các Hiệp hội ngành nghề và Hội Khoa học;
 • Các DNCN trong các ngành: Giấy và bột giấy, dệt-may, chế biến thực phẩm, hóa chất và phân bón, chế biến gỗ….;
 • Các doanh nghiệp chế tạo và cung cấp nồi hơi công nghiệp;
 • Các tổ chức về bình đẳng giới.
Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Zalo
add_action('wp_footer', 'devvn_fix_zalome', 999999); function devvn_fix_zalome(){ Hotline: 0905261889