HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THAN TRẮNG BINCHOTAN CHO BBQ CỦA BẠN

time Monday, 09/09/2019
user Đăng bởi admin ADS

Binchotan is the king of charcoal. Unlike regular hardwood charcoal Binchotan will burn for 3 – 5 hours, it can be extinguished and re-ignited 2 – 3 times and burns with an even constant heat which quickly seals in the natural flavours of your produce. Learn more about Binchotan here.

Than trắng hay gọi là Binchotan là vua than. Không giống như than củi đen thông thường Binchotan sẽ cháy trong 3 - 5 giờ, nó có thể được dập tắt và đốt lại 2 - 3 lần và đốt cháy với nhiệt độ cao đều đặn, nhanh chóng làm kín hương vị tự nhiên của sản phẩm. Cùng Tìm hiểu thêm về Binchotan tại đây.

Fire up your binchotan until it’s glowing hot

Lighting your binchotan

1. Place charcoal in a charcoal chimney (pot with holes in the bottom) or directly over naked flame (Example: on a portable gas burner) to ignite for approx 25 minutes. It should be consistently glowing. Do not use a synthetic fire starter or you will end up with unhealthy and distasteful chemical fumes.

1. Đặt than trong một cái nồi nhóm than (nồi có lỗ ở phía dưới) hoặc để  trực tiếp than trên ngọn lửa trần (Ví dụ: trên một vòi đốt khí di động) để đốt cháy trong khoảng 25 phút. Nó sẽ được liên tục phát sáng. Không sử dụng các hóa chất để nhóm than như Cồn Metanol, xăng, dầu ... nếu không bạn sẽ bị khói hóa chất không lành mạnh và gây khó chịu.

Use a chimney starter over a naked flame

2. Make sure all the charcoal is lit properly before placing it in the konro.
3. Use tongs to evenly place charcoal in your barbeque. If you are only using half your barbeque, stack binchotan evenly on one side only.

2. Hãy chắc chắn rằng tất cả than được cháy đỏ cả đúng cách trước khi đặt nó vào bếp nướng.
3. Sử dụng kẹp để đặt than trong vỉ nướng của bạn. Nếu bạn chỉ sử dụng một nửa đồ nướng của mình, hãy xếp than trắng binchotan đều ở một bên.

Use metal tongs to evenly fill your barbeque

4. Once stacked, leave the charcoal to burn for about 15 mins to build the heat. Reshuffle the logs to get a more even heat.

4. Sau khi xếp chồng lên nhau, để than cháy trong khoảng 15 phút để tạo nhiệt. Kiểm tra các đáy giá để than tạo oxi  để sản phẩm nướng có được nhiều nhiệt và tập trung hơn.

Ready for barbequing

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Zalo
add_action('wp_footer', 'devvn_fix_zalome', 999999); function devvn_fix_zalome(){ Hotline: 0905261889