Than trắng Binchotan , than đen Lump Charcoal và Than ép Briquettes

time Monday, 09/09/2019
user Đăng bởi admin ADS

To understand binchotan, one must first compare it with the standard lump charcoal and factory briquettes that grace the local hardware store.

Để hiểu về các loại than đặc biệt là than trắng binchotan, trước tiên người ta phải so sánh nó với than đen tiêu chuẩn và than ép và nó phù hợp với cửa hàng và đặc tính sử dụng của các địa phương.

Than đen - Lump charcoal

Lump charcoal is generally made in a closed container by burning wood at about 500°C with little oxygen before it’s extinguished and cooled. It has a carbon content of 70-80%, and burns away quickly. Like binchotan it needs to be ignited in a chimney starter before use. A bag of lump charcoal comes in pieces of a totally random distribution of sizes. This size inconsistency causes high heat in some areas of the barbeque and low heat in others. Lump charcoal burns at a high temperature at first and then quickly loses its heat after peaking. Lump charcoal burns hotter and produces less ash than briquettes, however it’s used up quickly, is prone to sparking and unexpected loud popping sounds.

Than đen thường được sản xuất trong hệ thống lò kín bằng đất, sắt, gạch bằng cách đốt củi ở nhiệt độ khoảng 500 ° C với ít oxy trước khi nó bị dập tắt và làm lạnh. Nó có hàm lượng carbon từ 70-80% và đốt cháy nhanh chóng. cách sử dụng thì nó cũng giống như các loại than khác, than trắng, than ép  binchotan, nó cần được đánh lửa trong âu than khởi động trước khi sử dụng. Nhược điểm rõ rệt nhất của than đen là có các mảnh phân bố kích thước hoàn toàn ngẫu nhiên. Sự không nhất quán kích thước này gây ra nhiệt độ cao ở một số khu vực của đồ nướng và nhiệt độ thấp ở những nơi khác. Than đen đốt cháy ở nhiệt độ cao lúc đầu và sau đó nhanh chóng mất nhiệt sau khi đạt đỉnh. Than đen đốt cháy nóng hơn và tạo ra ít tro hơn than bánh, tuy nhiên, nó sử dụng nhanh chóng, dễ bị phát ra âm thanh và tiếng nổ lớn bất ngờ.

Than ép - Briquettes

Briquettes or hot beads are manufactured in even sizes to overcome the size inconsistency in lump charcoal, but briquettes are loaded with impurities, fillers, have a much lower carbon content and have added chemicals to enable faster lighting and steadier burning. Add to that synthetic firestarters and you will have plumes of volatile chemical pollutants at the start of your barbeque session.

Than ép lại Briquettes  được sản xuất ở các kích cỡ đồng đều để khắc phục sự không nhất quán kích thước trong than đen, nhưng than bánh được chứa tạp chất, chất độn, có hàm lượng carbon thấp hơn . Một số nhà sản xuất họ còn cho thêm vào đó là các loại thuốc cháy tổng hợp để tăng nhiệt và bạn sẽ có các chất ô nhiễm hóa học dễ bay hơi khi bắt đầu phiên nướng thịt. Thời gian đốt của than bánh đạt được 2-3h. Nếu cho nhiều phụ gia thời gian cháy có thể lên 4-5h nhưng nhiệt sẽ thấp đi.

Than trắng Binchotan

Prized by chefs around the world, binchotan is a very pure high carbon charcoal made from oak. Unlike lump charcoal and briquettes, because of high carbon content it is completely odourless – enabling you to enjoy the natural flavours of the food. To recognise binchotan charcoal, tap two sticks of it together and you should hear a light metallic sound.

Binchotan is produced by firing in a sealed kiln at a low temperature for a long period – up to 4 days. Oxygen in the kiln is reduced in order for the carbonisation to take place. It is then refined at very high temperature – over 950°C – for a short period. After firing it is removed from the kiln and smothered with sand, ash and soil giving it’s distinctive white appearance. The result is a highly dense charcoal with a carbon content of approx 93-95%. 

Được các đầu bếp trên khắp thế giới đánh giá cao, than trắng binchotan là một loại than có hàm lượng carbon rất cao được làm từ các cây gỗ cứng. Không giống như than cục và than bánh, vì hàm lượng carbon cao, nó hoàn toàn không mùi - cho phép bạn thưởng thức hương vị tự nhiên của thực phẩm. Để nhận biết than binchotan, chạm hai que của nó với nhau và bạn sẽ nghe thấy một âm thanh kim loại nhẹ.

Binchotan được sản xuất bằng cách nung trong lò nung kín ở nhiệt độ thấp trong thời gian dài - lên đến 4 ngày. Oxy trong lò được giảm để quá trình cacbon hóa diễn ra. Sau đó nó được tinh chế ở nhiệt độ rất cao - trên 950 ° C - trong một thời gian ngắn. Sau khi bắn, nó được lấy ra khỏi lò nung và được làm ủ bằng cát, tro và đất tạo cho nó một diện mạo màu trắng đặc biệt. Kết quả là một loại than có độ đậm đặc cao với hàm lượng carbon xấp xỉ 93-95%.

Tại sao - Why binchotan?

The benefits of using binchotan for grilling go beyond the obvious. Binchotan burns cleanly with a high steady heat and the alkalised ashes are said to neutralise protein acids and other undesirable acidic products during cooking. Due to far-infrared radiation produced by the charcoal, foods are quickly sealed enhancing the natural flavours of the food. Binchotan is a highly dense charcoal and burns for a very long time, with each piece being able to burn for 3 – 5 hours depending on the thickness. Binchotan can be more difficult to ignite than lump charcoal and briquettes but this is a minor inconvenience compared to the flavour it imparts.

Những lợi ích của việc sử dụng binchotan để nướng vượt quá rõ ràng. Than trắng Binchotan đốt cháy sạch sẽ với nhiệt độ cao ổn định và tro được kiềm hóa được cho là để trung hòa axit protein và các sản phẩm axit không mong muốn khác trong khi nấu. Do bức xạ hồng ngoại xa do than tạo ra, thực phẩm nhanh chóng được niêm phong làm tăng hương vị tự nhiên của thực phẩm. Binchotan là một loại than có độ đậm đặc cao và cháy trong một thời gian rất dài, với mỗi mảnh có thể cháy trong 3 - 5 giờ tùy thuộc vào độ dày. Binchotan có thể khó bắt lửa hơn than cục và than bánh nhưng đây là một bất tiện nhỏ so với hương vị mà nó mang lại.

Bình luận:
binh-luan

Tô Thanh Tng2

27/07/2020

Cung cấp công nghệ sản xuất than hoạt tính lò nằm , giống như than hoạt tính Jacobi carbon .

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Zalo
add_action('wp_footer', 'devvn_fix_zalome', 999999); function devvn_fix_zalome(){ Hotline: 0905261889